Dienstverlening

Wij leveren verschillende soorten dienstverlening. Verkeer regelen komt bij ons op 1.

Infraprojecten

De constant vooruitstrevende economie is zwaar afhankelijk van onze infrastructuur waar continue door heel veel mensen hard aan wordt gewerkt.

Bij alle soorten knelpunten die deze werkzaamheden in het verkeer veroorzaken kunt u ons inzetten zodat uw medewerkers veilig kunnen werken en medeweggebruikers hen weg op een veilige manier kunnen vervolgen.

Bouwplaats en bouwverkeer

Bij bouwplaatsen waar vaak machines een drukke weg op moeten of waar anderszins een onveilige situatie is in verband met voetgangers, fietsers of ander verkeer, kan CTC Verkeersregelaars u helpen.

Wij letten op een goede doorstroom van het verkeer en materieel wat van en naar de bouwplaats rijd. Zo heeft bouwverkeer geen oponthoud en ondervinden overige verkeersdeelnemers zo min mogelijk hinder.

Evenementen

Door plotselinge toestroom van veel bezoekers op evenementen kan het op toegangswegen en parkeerplaatsen onoverzichtelijke en chaotisch worden. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan die u wilt voorkomen.

Om alles ordelijk te laten verlopen kunnen wij toegangswegen bewaken en volgens een vast stramien de parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk vullen. Wij zorgen er voor dat alle bezoekers snel en gemakkelijk kunnen parkeren en wegrijden.

Calamiteiten

Ongelukken.. helaas zijn ze niet allemaal te voorkomen. Van belang is dat er direct een veilige omgeving wordt gemaakt voor slachtoffers en hulpdiensten.

CTC Verkeersregelaars kan van dienst zijn bij allerlei soorten calamiteiten. Van verkeersongevallen tot brand of andere gevaarlijke situaties. Wij kunnen locaties vrijhouden zodat hulpdiensten hun gang kunnen gaan en het verkeer zo veilig mogelijk zijn weg kan vervolgen of gewoon moet wachten.